Obvestilo o nezakonitosti

Almancax.com je sprejel načelo spoštovanja intelektualnih in industrijskih pravic ter osebnih pravic javnosti, poslovnih partnerjev in tretjih oseb ter spoštovanja zakonodaje in zakona.Fizične in pravne osebe, sosednji ali sorodni imetniki pravic ali poklicna združenja, ki trdijo, da nekatere vsebine znotraj Almancax.com kršijo osebne pravice, intelektualne in industrijske pravice,

  • URL naslov vsebine, ki je predmet kršitve, in predmet vsebine, ki je predmet kršitve,
  • Če gre za pravo osebo, je to listina, ki dokazuje njeno istovetnost, če je pravna oseba, je to potrdilo o vpisu v zbornico, če gre za strokovno združenje, je to zaprosilo z dopisom, ki ga podpiše pooblaščena oseba. .
  • Če se uporablja pooblastilo za delovanje s pooblastilom, je pooblastilo oz.
  • dokument, ki dokazuje, da je lastnik pravic v zahtevah glede intelektualnih in industrijskih pravic,
  • Polno ime/naziv in jasni kontaktni naslovi

Obvestilo lahko pošljejo na naslov Almancax.com: almacax@almancax.com, če ga predložijo. Zahtevke in pritožbe, ki bodo prispele na ta elektronski komunikacijski naslov, bo pravna služba preučila in po potrebi vsebine, ki so predmet kršitve, v najkrajšem možnem času odstranila iz sistema Almancax.com in o tem obvestila naslovnika.

nemščinaX – GermanX.com